COCKPIT 360

Jedyny w swoim rodzaju COCKPIT 360 spełnia wymagania zakładów gospodarki mieszkaniowej, biur inżynierskich, rzemieślników i klientów przemysłowych. Tym samym kontrola, analiza, optymalizacja i związane z tym usługi serwisowe są bardzo proste. COCKPIT 360 składający się takich modułów, jak urządzenie do gromadzenia danych z systemem zarządzania budynkiem oraz opcjonalną funkcją regulacji, podłączenie licznika ciepłej wody z interfejsem M-Bus, wejścia impulsowe, wejście Modbus ze zdalnym sterowaniem oraz łatwe rozliczanie nie pozostawiają nic do życzenia.

Łatwa kontrola to podstawa zaufania

 

COCKPIT 360 to internetowy system rejestrowania danych, umożliwiający przejrzystą prezentację wszystkich danych istotnych z punktu widzenia ekonomiczności i bilansu energetycznego. Dzięki przejrzystej strukturze interfejsu i łatwej obsłudze użytkownik otrzymuje zarówno ogólne, jak i szczegółowe informacje o efektywności danej instalacji wytwarzania ciepła. Wszystkie dane można dokładnie prześledzić na podstawie wykresów, raportów i tabel, a następnie zarchiwizować. Tym samym użytkownik dysponuje pełnym, bezpośrednim przeglądem wszystkich centrali grzewczych znajdujących się w systemie – niezależnie od tego, czy są to istniejące, czy nowe instalacje.

 1. COCKPIT 360 z własnym dostępem internetowym i możliwością logowania
 2. Odczyt i przesyłanie danych za pomocą rejestratora danych telemetrycznych
 3. Wizualizacja i schemat sterowania instalacją
 4. Analiza instalacji
 5. Analiza budynku w okresie 3-letnim
 6. Archiwizacja instrukcji serwisowych i specjalistycznych, dokumentacji projektowej, odbiór techniczny i protokoły uruchomienia itp.
 7. Odczyt liczników i przetworzenie danych w celach rozliczeniowych
 8. Możliwa wymiana danych z zewnętrznymi regulatorami
 9. Przegląd kosztów eksploatacji
 10. Możliwość wygenerowania zaświadczenia energetycznego w dowolnej chwili (także automatycznie)
 11. 24-godzinny nadzór, także przez serwis firmy Delta
 12. Dostęp z dowolnego miejsca na całym świecie