WS-M100

Doskonały, modularny system stacji mieszkaniowych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania.

Konkretne wymagania, łatwe rozwiązania

Przegląd korzyści

  • Centralna decentralizacja = centralne wytwarzanie ciepła z decentralną, higieniczną instalacją przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pracującą według zasady przepływowej i wykorzystującą energię grzewczą.
  • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
  • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji.
  • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (gaz, olej, kocioł na biomasę, pompa ciepła, termiczna instalacja solarna, moduł kogeneracyjny itp.).
  • Zmienne temperatury obiegu zasilającego ogrzewania w celu uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody dzięki modułowej konstrukcji.
  • NOWOŚĆ: ciepłowodówe Stacje zaizolowane będom oferowane wkrótce.

Zasada działania

Indywidualne, centralne źródło ciepła, które wytwarza ciepło, dostarcza gorącą wodę do stacji domowej za pomocą obiegu grzewczego. Znajdujący się w stacji wymiennik ciepła umożliwia wytarzanie w domu ciepłej wody użytkowej na zasadzie przepływu i odpowiednio do potrzeb. Tym samym użytkownik czerpie przez cały rok dodatkowe korzyści oprócz ogrzewania domu.

Dane i fakty

  • Do 17 l/min ciepłej wody przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego wynoszącej 50-85°C.
  • Możliwość schłodzenia temperatury pierwotnej powrotnego obiegu grzewczego do 5 K za pomocą wejścia wody pitnej
  • Modułowa konstrukcja
  • Produkty/stacje domowe/pompy ciepła